Како помаже Фондација Делије

• Како помажемо 
Фондација Делије пружаће помоћ својим корисница са циљем да допринесе њиховој самоодрживости. 

• Начин прикупљања средстава за рад 
Основни начин обезбеђивања средстава за рад огледа се у прикупљању новачаних средстава уплатама на динарски и девизни рачун Фондације Делије, кроз ПејПал, као и кроз донаторске кутије постављене у угоститељским и трговинским објектима. Фондација ће средства прикупљати и кроз организацију добротворних културних и спортских дешавања уз сарадњу са СД Црвена Звезда. Фондација Делије средства може да скупља и непосредно на самој спортској приредби. 

• Сарадња 
Фондација Делије ће примарну сарадњу на пољу добротворног рада на Косову и Метохији остварити са свештенством и монаштвом Српске Правослане Цркве, а затим и са другим хуманитарним, нестраначким и невладниним удружењима. 
Фондација ће настојати да оствари сарадњу са другим навијачким групама, како би се на делу показала саборност око узвишеног циља са српским родољубима који деле исту навијачку страст. 

• Јавност рада 
О јавности рада, Фондација свакодневно, периодично (по обављеној акцији) и месечно објављује извештај. 
o Свакодневно, фондација објављује име и прво слово презимена донатора (уколико се другачије не договоре), као и суму коју је уплатио. Објављује се у списку приложника на интернет страници фондације. Уз списак приложника, дневно се ажурира и званична табела са протоком новца у коју се уписују сви приходи и расходи, наводећи цифре и име, односно сврху. 
o Периодично, Фондација Делије објављује извештаје о својим спроведеним активностима путем интернет и фејсбук странице. По спроведеној акцији, објављују се фотографије рачуна и признаница о утрошеном новцу и предатим донацијама, као и текстуални извештај и фотографије са саме акције. 
o Почетком сваког месеца, објављује се извештај о приложницима, укупним приходима и расходима спроведених акција фондације из претходног месеца. 

• Циљ Фондације Делије 
Употреба потенцијала целокупног звездаштва и сабрање око конкретног циља – опстанак српског народа на Косову и Метохији.