Коме помаже Фондација Делије

Навијачка група Делије Север основала је своју добротворну организацију са циљем да успостави систематично и континуирано пружање помоћи српском народу на Косову и Метохији. Фондација Делије настала је као круна вишегодишњег добротворног рада наше навијачке групе и као плод потреба српског народа на територији на којој је он најугроженији. Због тога је рад Фондације Делије везан за простор Косова и Метохије. 
Изван свог просторног оквира, Фондација Делије помагала је и помагаће светињама и установама од изузетног значаја за опстанак српског живља на том простору, само у случају неодложне потребе за отклањањем изузетно тешких околности за опстанак светиње или установе. 
Помоћ породицама и појединцима изван Косова и Метохије, Фондација може пружити искључиво у случају катастрофа широких размера које су погодиле читаву земљу. 
Како је навијачка група Делије Север основала своју фондацију са циљем да помоћ пружи угроженим светињама, установама и породицама на Косову и Метохији, Фондација Делије не бави се прикупљањем помоћи за тешко оболеле. На доношење одлуке о пружању помоћи тешко оболелој особи, навијачка група Делије Север задржава дискреционо право. Фондација Делије може да изађе у сусрет тако што ће, уз достављену неопходну здравствену документацију објавити апел за помоћ на својој Фејсбук страници. 
На Косову и Метохији, Фондација Делије помаже: 


• Манастири и Цркве 
Највећи број активности у режији Фондације Делије свакако је на пољу обнове манастира и цркава. Центри духовности, колевке српског Православља, представљају право духовно благо. Манастири и цркве били су светионици око којих се српски народ у тешка времена окупљао и уз помоћ којих је опстајао. Препознајући велику вредност за опстанак српског народа на Косову и Метохији, Фондација ће настојати да свесрдно помаже манастире и цркве, како би ти духовни центри и даље представљали утемељење српском народу. 

• Богословија у Призрену 
С обзиром на услове које диктира окружење у којем се налази, посебно место у раду Фондације Делије, заузима призренска Богословија светих Кирила и Методија, како велики труд који је уложен да би она поново оживела, окружена непријатељем, не би био узалудан. 

• Народне кухиње 
Раме уз раме са помоћи коју Фондација пружа манастирима и црквама, налазе се и народне кухиње које прехрањују преко две хиљаде најугроженијих Срба у енклавама. Фондација ће настојати да пружи помоћ неометаном раду народних кухиња како би сви добили свој неопходни свакодневни оброк. 

• Здравствене и образовне установе 
Велики број Срба у енклавама нема приступ редовној здравственој нези. Они којима је нега макар доступна, сусрећу се са незамислвим условима у којима им се она пружа. Фондација ће овом проблему приступати са посебном пажњом и помагати у складу са својим тренутним могућностима. 
Образовне установе Фондација Делије помагаће почевши од предшколских, основношколских и установа средњег и високог образовања. Помоћ ће се састојати у обезбеђивању најосновнијих средстава за рад и безбедан боравак у установи. 

• Угрожене породице 
Косово и Метохија не значи ништа ако нема српског народа који ће ту живети, рађати се и множити. Фондација ће у складу са својим тренутним могућностима настојати да помогне породицама с обзиром на степен њихове угрожености, тј. недостатак једног или више основних средстава за живот и издржавање: храна, одећа, обућа, основно покућство, средства за грејање, оруђе за рад.